Grup de Recerca en Accionaments Electromecànics, Conversió de l’Energia i Qualitat del Subministrament. GAECEQS

L’acrònim GAECEQS correspon a Grup de recerca en Accionaments Electromecànics, Conversió de l’Energia i Qualitat del Subministrament. Es tracta d’un Grup de recerca format per professors i investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya en els Campus de Vilanova i la Geltrú, Barcelona Campus Sud i Terrassa. 

El GAECEQS és un grup reconegut per la Generalitat de Catalunya a través de la convocatòria SGR-2021

El GAECEQS neix el 2021 com a fusió dels grups GAECE i QSE amb una llarga tradició de recerca en els àmbits de la conversió electromecànica de l’energia, la qualitat del subministrament i la fabricació mecànica. El grup de recerca compta amb més de 200 articles publicats, 38 tesis doctorals, 38 projectes competitius, diverses activitats de transferència de tecnologia i patents.

Dades

11

Investigadors

+200

Articles publicats

38

Tesis doctorals

38

Projectes competitius

Línies de Recerca

L'activitat de GAECEQS se centra en quatre línies de recerca que abasten diferents àmbits de desenvolupament tecnològic i que d'una manera o altra contribueixen a la millora de la vida quotidiana de la societat.

Conversió electromecànica de l’energia

Conversió d'energia: Motors, Accionaments i Electrònica de Potència

Aquesta línia de treball se centra en els dispositius electromecànics i la electrònica de potència necessària per al seu ús. Es consideren diverses etapes de treball, des de la concepció d’idees per una aplicació concreta, fins al disseny dels actuadors, així com els convertidors i el seu control.

Els estudis es basen en simulacions en elements finits i en simulacions dinàmiques amb software especialitzat. Especial àmbit d’expertesa són els motors de reluctància auto commutats. També es disposa d’un banc d’assaig per a la realització de mapa motor i de test de motocicletes.

Qualitat del subministrament elèctric

Qualitat elèctrica: Harmònics, Sots de Tensió i Estabilitat

La línia de recerca en qualitat del subministrament elèctric analitza dispositius i xarxes elèctriques afectats per harmònics, sots de tensió, desequilibris i altres problemes derivats de la no idealitat de les tensions i corrents en el sistema. La presència d’harmònics en el sistema produeix un funcionament degradat dels dispositius.

Per a l’anàlisi d’aquests sistemes és necessari l’aplicació de mètodes numèrics i tècniques d’optimització. Actualment, la gran penetració d’elements no-lineals a la xarxa elèctrica fa que sigui necessari dur a terme estudis d’estabilitat per tal de garantir que el sistema elèctric no col·lapsi en presència d’aquests dispositius.

Mecànica i processos híbrids de manufactura

Mecànica i processos híbrids de manufactura

Aquesta investigació se centra en dos processos clau en el forjat industrial: tall assistit amb corrent elèctric i texturat làser.

En el tall assistit amb corrent es perfeccionen tècniques per a la fabricació de peces d'alta precisió, especialment en indústries aeroespacials i de maquinària. L'objectiu és optimitzar l'eficiència, reduir costos i minimitzar el desgast d'eines.

Pel texturat làser, es busca millorar la qualitat i resistència de components metàl·lics, modificant la superfície per augmentar durabilitat i resistència. L'enginyeria de fabricació implica l'optimització de configuracions làser i la comprensió de la interacció làser-material.

Enginyeria Biomèdica

Enginyeria Biomèdica

En l'enginyeria biomèdica, s'investiga en sensors inercials i machine-learning per a trastorns de moviment.

La primera àrea combina enginyeria biomecànica i medicina, centrant-se en sensors inercials avançats i machine-learning per al monitoratge i diagnòstic de trastorns com la malaltia de Parkinson.

La segona àrea aborda la cirurgia de reconstrucció mamària amb teixit autòleg, desenvolupant sistemes de processament d'imatge que auxilien en la planificació i execució dels procediments. L'enginyeria de fabricació es destaca en la creació de dispositius especialitzats per a la captura i visualització d'imatges intraoperatòries.

Notícies